понедељак, 1. септембар 2014.

TEMILOV ŠTAMPARIJA Beograd, Izrada klišea, štampa, prodaja folija za zlatotisak

ŠTAMPARIJA TEMILOV

Temilov štamparija Beograd delatnost: Izrada klišea za foliotisak, foliotisak sa teksturom i mikroteksturom, blindruk, suvi žig, tipo štampu i livenje na magnezijumu debljine 1.00, 1.75, 3.00, 4.00 i 7.00 mm.

DINEX ŠTAMPARIJA BEOGRAD, ofset štampa, digitalna stampa

ŠTAMPARIJA DINEXDINEX ŠTAMPARIJA BEOGRAD, ofset i digitalna stampa, Štamparije u Beogradu. Izradjujemo: grafički dizajn, brošure, vizit karte, katalozi, knjige, koverte, memorandumi, ncr blokovi, obrasci, posteri, prospekti, razglednice, sveske, flajeri, cenovnici

BIG PRINT ŠTAMPARIJA Beograd digitalna stampa

ŠTAMPARIJA BIG PRINT DIGITALNA ŠTAMPA

Big Print je osnovan 5. aprila 2002. godine kao malo preduzeće sa velikom idejom. Radeći vredno i kvalitetno, poštujući načela odgovornog poslovanja stekli smo reputaciju preduzeća u koje klijenti imaju apsolutno poverenje.
Big Print je danas stabilno preduzeće koje nikada u svom poslovanju nije imalo negativan saldo, a profit svake godine pokazuje tendenciju rasta. Uspešni smo zato što uvek idemo u korak sa tehnološkim napretkom u oblasti digitalne štampe, a oprema i mašine koje koristimo spadaju u najsavremenije i trenutno se upotrebljavaju i u najrazvijenijim zemljama sveta.

Obavljamo: Štampa velikih formata, Štampa i obrada pločastog materijala, Oglašavanje na mestu prodaje, Mobilno oglašavanje, Najam i izrada display sistema, Auto grafika, Štampa na tekstilu i ostalim materijalima, Gotovi proizvodi i print inovacije

KOLIBRI ŠTAMPARIJA BEOGRAD, digitalna stampa, ofset, tampon, sito štampa

CMYK KOLIBRI

Stamparija Kolibri - Beograd, stampa promo materijala, vizitkarta, memoranduma, kataloga, prospekta, flajera, majica, upaljača, hemijski

VIZARTIS Stamparija Beograd, Eko spirala, blokcici, eko blind

ŠTAMPARIJA VIZARTIS


Vizartis stamparija Beograd, eko spirala, blokcici, kartonska spirala, samolepljivi blokovi, eko bind, stamparije u Beogradu